Hur många procent av de förtroendevalda tror du var utsatta för hat, hot, trakasserier och våld under 2018?

Svar (visas efter alternativ valts)

Rätt svar: 30 procent av de förtroendevalda uppger att de varit utsatta för hot, hat eller våld i sitt uppdrag under 2018. Utsattheten varierar med ålder, kön och födelseland. Mest utsatta är män under 30 år, utrikesfödda män, samt kvinnor mellan 30 och 39 år.

36 % av de förtroendevalda uppger att de uppfattat händelser de utsatts för som ganska skrämmande. Bland utsatta kvinnor uppfattar var tredje händelserna som ganska eller mycket skrämmande.