Quiz om hat och hot mot förtroendevalda

Pröva dina kunskaper om hur hot och hat drabbar förtroendevalda kvinnor och män.

Frågor och svar baseras på fakta ur politikernas trygghetsundersökning (PTU 2018). Undersökningen riktades till förtroendevalda i fullmäktige och riksdag och genomfördes 2019 av Brottsförebyggande rådet (Brå).