Publicerad: 11 maj 2020

Fråga och svar

Vilket stöd kan jag få under en rättsprocess?

Du kan få juridisk hjälp

Vid vissa typer av brott har du som utsatts rätt till ett juridiskt biträde, ett så kallat målsägandebiträde. Det är en advokat eller en jurist som ger dig stöd och hjälp under en förundersökning och rättegång. Om du önskar ett målsägandebiträde ska du meddela det till åklagaren eller den polis som ansvarar för förundersökningen. Domstolen beslutar sedan om du har rätt till ett sådant.

Du kan ta med dig en stödperson

Om du behöver stöd vid förhör hos polisen eller vid rättegången har du rätt att ta med dig en stödperson. Du väljer själv vem som ska följa med. Du kan vända dig till socialtjänsten eller en brottsofferjour eller kvinnojour som kan hjälpa dig att få en stödperson. Du kan också välja att ta med någon du känner, till exempel en anhörig, vän eller kollega.

Vittnesstöd i domstolen

Om du ska på en rättegång kan du få medmänskligt stöd och praktisk information av ett vittnesstöd som finns i domstolen. Vittnesstödet kan beskriva hur rättegången kommer att gå till, visa var garderob och toaletter finns och hjälpa dig att hitta till rätt förhandlingssal.

Stöd och hjälp vid en rättsprocess, Brottsoffermyndigheten

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!