Publicerad: 11 maj 2020

Fråga och svar

Vilket stöd kan brottsofferjouren ge?

Brottsofferjouren är en ideell organisation som arbetar för alla brottsoffers rättighet att få det stöd som behövs för att få kraften tillbaka.

Jourerna kan bistå med:

  • Information om brottsoffers rättigheter
  • Emotionellt stöd
  • Praktiskt stöd
  • Information och stöd i rättsprocessen
  • Förmedling till andra kontakter – lotsa rätt

Kontakta Brottsofferjouren 0200-21 20 19

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!