Publicerad: 11 maj 2020

Fråga och svar

Vem är ansvarig för förtroendevaldas säkerhet?

  • Lagstiftningen är inte riktigt tydlig i ansvarsfrågan, men en tydlig rollfördelning kan vara avgörande som stöd för den förtroendevalda som utsätts för hot, hat eller våld.
  • En vanlig form är att fullmäktige beslutar om en policy eller annat styrande dokument där kommunen och regionen tydliggör sina åtaganden och ansvarsfördelning.

Skärpt lagstiftning för hot, hat och våld mot förtroendevalda

Den 1 januari 2020 skärptes straffen för de som hotar och trakasserar förtroendevalda och dess anhöriga i kommuner och regioner. Det gäller förtroendeuppdrag i stat, kommun, region, Sametinget och Europaparlamentet. SKR välkomnade beslutet som Riksdagen tog i november 2019.

Lag om ändring i brottsbalken (2019:828), Regeringen

Brott mot förtroendevalda, lagrådsremiss maj 2019, Regeringen

SKR: Välkommen straffskärpning för hot och hat

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!