Publicerad: 11 maj 2020

Fråga och svar

Kan fullmäktige besluta om att varje parti ska utse en säkerhetsansvarig?

Frågan omfattar flera olika perspektiv. Till att börja med så är det viktigt att skilja på kommunens styrande organisation med förtroendevalda och de partipolitiska organisationer och dess medlemmar som finns inom respektive politiskt parti. Kommunen, regionen och partierna är olika juridiska personer.

Fullmäktige i kommuner och regioner kan endast fatta beslut om den organisation och den verksamhet de ansvarar för.

Om kommunen, regionen har behov av eller anser det önskvärt med ett samarbete som bygger på att respektive parti har en säkerhetsansvarig, krävs någon form av överenskommelse mellan parterna.

Det finns exempel där fullmäktige har beslutat om ett dokument som innehåller någon skrivning där de exempelvis rekommenderar partierna att utse kontaktpersoner för att underlätta information och samverkan.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!