Publicerad: 11 maj 2020

Fråga och svar

Har de flesta kommuner rutiner eller handlingsplan för att förebygga hot hat och våld?

Det är 75 % av de förtroendevalda som känner till att det finns en handlingsplan angående hot, hat och våld.

Källa: PTU 2019

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!