Publicerad: 11 maj 2020

Fråga och svar

Får de förtroendevalda de stöd de behöver vid utsatthet?

  • De flesta av de utsatta tycker att de klarar sig bra utan stöd.
  • Av de som känt ett stort behov av stöd är det en femtedel att de inte fått något stöd alls.
  • Det är fler förtroendevalda kvinnor än män som inte upplever att de får det stöd de behöver.

Källa: PTU 2019

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!