Publicerad: 11 maj 2020

Fråga och svar

Kan jag få ersättning om jag blivit utsatt för hot, hat eller våld?

Om du har blivit utsatt för ett brott kan du ha rätt till ersättning. Det finns tre olika typer av ersättning: skadestånd från en gärningsperson, försäkringsersättning och brottsskadeersättning från staten. För att ha rätt till ersättning måste du polisanmäla brottet.

Du kan begära skadestånd av gärningspersonen redan under förundersökningen. Domstolen kan sedan döma ut ett skadestånd under rättegången. Det är också möjligt att få ersättning via en privat försäkring eller via en arbetsgivares försäkring. Brottsskadeersättning är en statlig ersättning som Brottsoffermyndigheten ansvarar för. Det kan du ha rätt till om du inte kan få full ersättning via ett skadestånd från gärningspersonen eller en försäkring.

Även om din förundersökning har lagts ner kan det finnas möjligheter till ersättning via försäkringsbolag eller Brottsoffermyndigheten.

Brottsskadeersättning, Brottsoffermyndigheten

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!