Publicerad: 11 maj 2020

Fråga och svar

Hur många förtroendevalda polisanmäler hot, hat och våld mot förtroendevalda?

I brottsförebyggande rådets senaste Politikernas trygghetsundersökning, PTU, visar resultatet att andelen händelser av hot, hat och våld som de förtroendevalda polisanmäler är låg.

  • Under 2018 var det var femte förtroendevald (19 procent) som polisanmälde händelser av hot, hat och våld.
  • När det gäller våld, skadegörelse och stöld var det 4 av tio förtroendevalda (40 %) som gjorde en polisanmälan.

Att mindre än hälften av de förtroendevalda anmäler händelser som betraktas som våld, skadegörelse och våld får anses vara en mycket låg nivå.

Händelser som de förtroendevalda upplevt som hot och trakasserier ledde till polisanmäldes i 15 % av fallen.

Den vanligaste anledningen att förtroendevalda inte polisanmäler är att:

  • man inte tror att anmälan kommer leda till något,
  • den förtroendevalda betraktar det som hänt som en del i uppdraget (näst vanligaste skälet),
  • de förtroendevalda inte polisanmäler eftersom de upplever det som hänt som en småsak eller en bagatell.

Källa: PTU 2019

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!