Publicerad: 11 maj 2020

Fråga och svar

Hur gör jag en bra polisanmälan vid hat, hot och våld?

Anmäl alltid hot, hat och våld

I skriften "Anmäl alltid hot, hat och våld" beskriver några autentiska rättsfall där förtroendevalda har polisanmält händelser av hot, hat och våld, och vilka skäl som har lett fram till att gärningspersonerna dömdes. Den är framtagen i samarbete mellan SKR, Brottsoffermyndigheten och Polismyndigheten.

Anmäl alltid hot, hat och våld, webbutik

Råd och tips hur du gör en bra polisanmälan

I en film får du råd vad som kan vara viktigt att ange i din polisanmälan när du har blivit utsatt i ditt uppdrag som förtroendevald.

Polisen använder sig av begreppet demokratibrott för att signalera allvaret när politiker utsätts för angrepp i sitt förtroendeuppdrag. Matilda Kocu, utredare vid demokrati- och hatbrottsgruppen i Stockholm, berättar kort om hur särskilda utredare arbetar när en polisanmälan med misstanke om demokratibrott kommer in till myndigheten.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!