Publicerad: 11 maj 2020

Fråga och svar

På vilka arenor är utsattheten störst?

  • Utsattheten är störst på sociala medier och i digitala miljöer. Här är ofta förövaren anonym och väljer då också att uttrycka sig elakare och med grövre kränkningar.
  • Fler kvinnor än män uppger att de utsatts för hot eller påhopp i sociala medier.
  • Av de som uppger att de i hög grad finns på sociala medier är 63 % utsatta, medan det är 13 % utsatta av de som uppger att de inte alls är aktiva i sociala medier.

Studie av FOI om hat och hot mot förtroendevalda i digitala miljöer, webbutik

Källa: PTU 2019

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!