Publicerad: 11 maj 2020

Fråga och svar

Hur många förtroendevalda utsätts för hot och hat?

Enligt brottsförebyggande rådets senaste Politikernas trygghetsundersökning – visar att det är var tredje (30,5 %) av förtroendevalda i fullmäktige och riksdag som ngn gång utsatts för hot, hat eller våld inom sitt uppdrag under 2018. Utsattheten varierar med ålder, kön och födelseland. Mest utsatta är män under 30 år, utrikesfödda män och kvinnor, samt kvinnor mellan 30 och 39 år

Att 30 % utsätts under 2018 är en ökning med två procentenheter från 2014, då den förra valårsundersökningen genomfördes. Frågan om att stärka och värna demokratin blir allt viktigare, då det finns tendenser i samhället som gör att man kan finna oro när det gäller förtroendevaldas utsatthet, och då det blir svårare att rekrytera förtroendevalda.

Generellt sett visar brottsförebyggande rådets undersökningar att aktiva och synliga politiker är mer utsatta. Det kan vara exempelvis heltids- och deltidspolitiker, ordförandeposter i nämnder eller styrelsen samt de som exponeras mycket i media eller är mycket aktiva på social medier.

Källa: PTU 2019

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!