Publicerad: 11 maj 2020

Fråga och svar

Vilken är den vanligaste förövaren?

De förtroendevalda i Politikernas trygghetsundersökning 2018 så är det vanligaste svaret att förövaren är en man i åldern 45-64 år.

  • Av de förtroendevalda är det flest som uppfattar att deras förövare är en förargad medborgare (37 procent).
  • En större andel förtroendevalda kvinnorna (jämfört med förtroendevalda män) uppger att förövaren var en förargad medborgare.
  • En större andel av förtroendevalda män uppger att förövaren var en rättshaverist.

Källa: PTU 2019

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!