Publicerad: 12 maj 2020

Fråga och svar

Vilka konsekvenser får hot och hat mot förtroendevalda på deras demokratiska uppdrag?

Händelser av hat, hot och våld får konsekvenser för de förtroendevalda i deras demokratiska uppdrag.

Nästan var fjärde (24 %) förtroendevald uppger i undersökning att de någon gång under 2018 valt att censurera sig själv, en högre andel förtroendevalda kvinnor och en högre andel unga förtroendevalda.

Nästan var tredje förtroendevald som varit med om en händelse av utsatthet har också någon gång valt att censurera sig själv. Vid upprepade händelser av utsatthet stiger censuren ytterligare.

Händelser av utsatthet kan leda till att de förtroendevalda väljer att censurera sig själva genom att:

  • tveka inför ett beslut eller åtgärd,
  • påverkats att fatta ett annat beslut,
  • undvikit att engagera sig i en specifik fråga eller att de valt att sluta med sitt uppdrag.

Förtroendevaldas självcensur - en fördjupad analys av SKR

Källa: PTU 2019

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!