Publicerad: 16 december 2019

Utbildare

Information om de personer som utbildar inom hat, hot och våld mot förtroendevalda inom SKR. Den kostnadsfria utbildningen riktar sig till fullmäktige och-/eller styrelse, samt tjänstepersoner som stödjer dem i kommuner och regioner.

Anna-Lena Pogulis

Handläggare och projektledare för SKR:s överenskommelse med regeringen inom Hat, hot och våld mot förtroendevalda.
08-452 75 03
anna-lena.pogulis@skl.se

Kvalifikationer

Mångårig erfarenhet av att leda processer och utveckling på uppdrag av och i samverkan med förtroendevalda inom Piteå kommun både på förvaltning som på kommunledning.

Agneta Blom

Konsult vid SKL
Docent i statskunskap, universitetslektor vid Örebro universitet.

Kvalifikationer

Sekreterare i de statliga utredningarna Hot och våld mot förtroendevalda 2004-2006 och Förebyggande av våldsbejakande extremism 2012-2013. Agneta var med och skapade grunden för SKL:s utbildningsmaterial Samtalstonen i politiken. Hon har även arbetat med idrottsrelaterad brottslighet 2013-2015.

Ledamot och ordförande i Fullmäktige i Örebro kommun sedan 2014.

Edward Andersson

Konsult vid SKR

Kvalifikationer

Edward har 15 års erfarenhet av att arbeta med kommuner kring medborgardialog och demokratifrågor. Han var med och startade tankesmedjan Involve i London 2004 och har stöttat och arbetat med kommuner kring inkludering, ledarskap och styrning i bland annat Sverige, England och Turkiet.

Edward har arbetat med SKR sedan 2013.

Kjell-Åke Eriksson

Konsult vid SKR

Kvalifikationer

Kjell-Åke har arbetat många år på SKR:s sektion för Demokrati och styrning med huvudsaklig inriktning på utveckla medborgardialogen som del i styrningen till stöd och hjälp för SKR:s medlemmar.

Dessutom har Kjell-Åke varit med och utvecklat utvärderingsverktyget Demokratikompassen. Under 2017 var Kjell-Åke projektledare för SKR:s arbete kring hot och hat mot förtroendevalda och har genomfört ett stort antal utbildningar i detta ämne i olika kommuner.

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Projektledare
  • Lena Langlet
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!