Publicerad: 4 oktober 2018

Antal förtroendevalda som väljer att censurera sig själv ökar

Politikernas trygghetsundersökning, PTU, visar att var fjärde politiker har blivit utsatt för hat eller hot. Samtidigt ökar antalet förtroendevalda som väljer att någon gång censurera sig själv. Brå har genomfört en fördjupad analys utifrån detta resultat åt SKL. Här kan du ta del av analysen.

Statistiken i Brottsförebyggande rådets (Brå) rapport visar att nästan 1 400 förtroendevalda, 18,2 procent, som svarat i enkäten för PTU att de någon gång under 2016 valt att censurerat sig själva, genom att:

  • tveka inför ett beslut eller åtgärd,
  • påverkats att fatta ett annat beslut,
  • undvikit att engagera sig i en specifik fråga.

Den fördjupade analysen visar att:

Fler kvinnor än män väljer självcensur

Var femte förtroendevald uppger att de någon gång valt att censurera sig själv. Det är en högre andel kvinnor samt en högre andel förtroendevalda i åldersgruppen under 39 år som valt att censurera sig själva.

Deltids- och heltidspolitiker mer utsatta

  • Det är fler med deltids och heltidsuppdrag som någon gång valt att censurera sig själva, jämfört med fritidspolitiker.
  • Var fjärde deltids- och heltidspolitiker har censurerat sig själv. De som har en erfarenhet av att vara förtroendevalda mellan 2-10 år har högre andel som har valt självcensur.

Upprepade händelser gör att censuren stiger

Nästan var tredje förtroendevald som varit med om en händelse av utsatthet har också någon gång valt att censurera sig själv. Vid upprepade händelser av utsatthet stiger censuren ytterligare.

Utsatthet leder till att förtroendevalda väljer att censurera sig själva (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Projektledare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot