Publicerad 17 augusti 2022

Stöd vid händelser av hot, hat, våld

Stöd till förtroendevalda som utsätts för hot och hat ges i första hand i respektive kommun eller region. Kommuner och regioner kan få stöd via telefon eller mejl när förtroendevalda blivit utsatta.

SKR ger stöd till kommuner och regioner

Anmälningar av incidenter och händelser samt efterföljande stöd till den enskilde går via kommunen eller regionen där den förtroendevalda har sitt uppdrag. Du som säkerhetsansvarig eller motsvarande i kommun eller region kan få stöd av SKR vid händelser i form av "bollplank”.

Anna Lena Pogulis, projektledare för hot och hat mot förtroendevalda, SKR
08-452 75 03 anna-lena.pogulis@skr.se

Greta Berg, handläggare trygghet- och säkerhetsfrågor, SKR
08-452 79 58greta.berg@skr.se

Förtroendevalda som är utsatta för händelse

Det är av stor vikt att anmäla och rapportera incidenter och händelser av hot, hat och våld. Du ska vända dig till:

  • Säkerhetsansvarig eller motsvarande i din kommun eller region där du verkar, eller
  • säkerhetsansvarig eller motsvarande i ditt parti.

Tillsammans med säkerhetsansvarig i kommunen eller regionen gör du som förtroendevald bedömningen av händelsen.

Anmäl alltid hot, hat och våld

Alla händelser av hot, hat och våld ska anmälas till polisen. Det är inte bara viktigt för att kunna åtala och döma gärningspersoner, utan också för att antalet polisanmälningar är en viktig signal till samhället om att en viss typ av brott ökar eller minskar över tid.

Det är också en viktigt för kommuner och regioners förebyggande arbete.

  • Ange vid polisanmälan att händelsen gäller en förtroendevald eller en politiker, för att anmälan ska hamna hos en utredare som handlägger demokratibrott i polisens demokratibrottsgrupp.
  • Den förtroendevalda kan be om att anmälan åtkomstskyddas.

Gör en anmälan till Polisen

Demokratibrott mot förtroendevalda

Polisen använder sig av begreppet demokratibrott för att signalera allvaret när politiker utsätts för angrepp i sitt förtroendeuppdrag. Matilda Kocu, utredare vid demokrati- och hatbrottsgruppen i Stockholm, berättar kort om hur särskilda utredare arbetar när en polisanmälan med misstanke om demokratibrott kommer in till myndigheten. Du får även råd vad som kan vara viktigt att ange i din polisanmälan när du har blivit utsatt i ditt uppdrag som förtroendevald.

Filmen är 6 minuter och 1 sekund lång.

Brottsofferjouren ger stöd till brottsutsatta

Brottsutsatta, vittnen och anhöriga kan ringa till Brottsofferjouren för att få stöd,
telefon 116 006

Brottsofferjouren ger hjälp och stöd till dig som är utsatt

Brottsoffermyndigheten ger information och råd till dig som är utsatt

En webbplatsen som ger information och råd till personer som deltar i samhällsdebatten och som utsätts för hot och hat.

Tystna inte - Brottsoffermyndigheten

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Utvecklingsledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR