Publicerad: 5 februari 2020

Stöd vid händelser av hot, hat, våld

SKR anser att förtroendevalda som utsätts för hot, hat och våld får det bästa stödet lokalt i sin kommun eller region. Kommuner och regioner kan få stöd via telefon eller mejl när förtroendevalda blivit utsatta.

SKR ger stöd till kommuner och regioner

Det är av stor vikt att anmälningar av incidenter och händelser samt efterföljande stöd till den enskilde går via kommunen eller regionen där den förtroendevalda har sitt uppdrag. Du som säkerhetsansvarig eller motsvarande i kommun eller region kan få stöd av SKR vid händelser i form av "bollplank”.

Anna Lena Pogulis, projektledare för hot och hat mot förtroendevalda, SKR
08-452 75 03 anna-lena.pogulis@skr.se

Greta Berg, handläggare trygghet- och säkerhetsfrågor, SKR
08-452 79 58 greta.berg@skr.se

Förtroendevalda som är utsatta för händelse

Det är av stor vikt att anmäla och rapportera incidenter och händelser av hot, hat och våld. Du ska vända dig till:

  • Säkerhetsansvarig eller motsvarande i sin kommun eller region där de verkar, eller
  • säkerhetsansvarig eller motsvarande i ditt parti.

Tillsammans med säkerhetsansvarig i kommunen eller regionen gör du som förtroendevald bedömningen av händelsen.

Brottsofferjouren ger stöd till brottsutsatta

Brottsutsatta, vittnen och anhöriga kan ringa till deras Nationella telefoncentral via 0200-212019.

Brottsofferjouren ger hjälp och stöd till dig som är utsatt

Brottsoffermyndigheten ger information och råd till dig som är utsatt

En webbplatsen som ger information och råd till personer som deltar i samhällsdebatten och som utsätts för hot och hat.

Tystna inte - Brottsoffermyndigheten

Anmäl alltid hot, hat och våld

Alla händelser av hot, hat och våld ska anmälas till polisen. Det är inte bara viktigt för att kunna åtala och döma gärningspersoner, utan också för att antalet polisanmälningar är en viktig signal till samhället om att en viss typ av brott ökar eller minskar över tid.

Det är också en viktigt för kommuner och regioners förebyggande arbete.

  • Ange vid polisanmälan att händelsen gäller en förtroendevald eller politiker.
  • Den förtroendevalda kan be om att anmälan åtkomstskyddas.

Gör en anmälan till Polisen

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Projektledare
  • Greta Berg
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!