Publicerad: 13 februari 2020

Hot mot politiker - hot mot jämställdheten

Hat och hot mot förtroendevalda kvinnor och män är för SKR en prioriterad fråga. SKR följer jämställdhetsperspektivet genom aktiviteter, statistik och undersökningar.

Kvinnor betalar ett högre pris för makten

Uppsala universitet har särskilt studerat skillnader mellan förtroendevalda kvinnor och män genom statistisk data. I sin forskning har Sandra, doktorand i statsvetenskap vid Uppsala universitet, gjort intervjuer med både kvinnliga och manliga förtroendevalda. Resultaten visar att det finns en könsskillnad i hotens karaktär med negativa attityder mot kvinnor i politiken. Priset för politisk makt är högre för kvinnor än för män, konstaterar Sandra Håkansson i sin studie.

I filmen berättar Sandra Håkansson mer om i sin avhandling kring könsmönster i hot och våld mot svenska kommunpolitiker.

Längd: 10.37 minuter.

SKR följer jämställdhetsperspektivet

Inom projektet hat, hot och våld mot förtroendevalda följer SKR jämställdhetsperspektivet genom olika aktiviteter:

 • I de utbildningar som genomförs av SKR lokalt i kommuner och regioner, främst för fullmäktige, kommer vi att lyfta skillnader mellan kvinnor och män.
 • Vid genomförda utbildningar rapporterar SKR antalet deltagare med uppdelning på kön.
 • Vi genomför intervjuer med förtroendevalda som valt att lämna sina uppdrag på grund av hot, hat eller våld. Ett fokus i det arbetet är att följa effekter av hot och hat samt skillnader mellan kvinnor och män.
 • På ett seminarium vid Demokratidagen 2020 presenterar SKR vilka skillnader som finns mellan förtroendevalda kvinnor och förtroendevalda män utifrån tre olika undersökningar.
 • Under 2020 ska SKR genomföra en enkätundersökning till kommuner och regioner. I denna kommer vi även belysa om behov och insatser skiljer sig mellan förtroendevalda kvinnor och män.

Kvinnors och mäns utsatthet som politiker

PTU 2019 som genomfördes av Brottsförebyggande rådet (Brå) under valåret 2018 visar att var tredje förtroendevald at de utsatts någon gång under 2018. Det är den högsta siffran någonsin jämfört med tidigare undersökningar. Den visar också på skillnader mellan förtroendevalda kvinnor och män.

 • Det är en större andel kvinnor än män som uppgav att de utsatts (32 respektive 30 procent).
 • Det är vanligare att kvinnor uppger oro över att de själva eller någon anhörig ska utsättas för brott eller andra liknande obehagliga händelser på grund av deras politiska förtroendeuppdrag. Detta blir särskilt tydligt bland kvinnor som själva utsatts, där oron ökat successivt för varje år som undersökningen genomförts.
 • Resultatet visar också att andra faktorer än kön kan ha större betydelse för att förtroendevalda hamnar i utsatthet, till exempel unga förtroendevalda, att vara omtalad och känd som förtroendevald, att vara aktiv på social medier samt vissa utsatta poster.

Ur ett demokratiskt perspektiv är det problematiskt när underrepresenterade grupper också tycks ha större risk att utsättas i sitt uppdrag, även om skillnaden inte är stor.

Politikernas trygghetsundersökning 2019, Brå

Kvinnors representation i politiken i Europa

CEMR har gjort en studie, av 41 europeiska länder under de senaste 10 åren, som visar på utvecklingen av kvinnors representation i politiken. Resultatet visar att kvinnor fortsatt är en underrepresenterad grupp. De antal kommuner som leds av en förtroendevald kvinna som ordförande befinner sig Sverige på andra plats med 32 procent efter Island.

Women in Politics Local and European Trends, engelska (PDF, nytt fönster)

Det här är The Council of European Municipalities and Regions, CEMR

Informationsansvarig

 • Anna-Lena Pogulis
  Projektledare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!