Publicerad: 20 november 2019

Fråga och svar

Hur stor andel av polisanmälningar angående hot och mot förtroendevalda som läggs ned?

  • Polismyndighetens system är inte gjorda elle anpassade för denna typ av uppföljning. Dessa brott inte har egna brottskoder.
  • När det inte finns brottskod är statistisk uppföljning svårare.
  • För att få statistik måste en utveckling ske där varje polisregion måste identifiera och registrera brott som demokratibrott i våra utredningsstöd. Idag finns det inte ett system för det.

Polismyndighetens system är under utveckling och uppbyggnad i syfte att fylla fler statistiska områden och behov.

Källa: Polismyndigheten

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!