Publicerad: 20 november 2019

Fråga och svar

Hur allvarliga är de händelser som de förtroendevalda utsätts för?

Det var 36 % av de förtroendevalda som uppgav (i den senaste av brottsförebygganderådets ”Politikernas trygghetsundersökning, PTU) att de uppfattat händelser de utsatts för som ganska eller mycket skrämmande, bland utsatta kvinnor är det var 44 % som uppfattar händelserna som ganska eller mycket skrämmande.

Enligt brottsförebyggande rådets senaste Politikernas trygghetsundersökning framkommer att hälften av de förtroendevalda som utsatts INTE rapporterar händelserna till någon. Händelser som rör våld, skadegörelse och stöld rapporteras i större utsträckning än händelser som rör hot, har och trakasserier

När de förtroendevalda rapporterar så är det nästan hälften av händelser med hat, hot eller våld som rapporteras till en säkerhetsansvarig inom partiet eller inom den politiska församlingen.

Källa: PTU 2019

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!