Publicerad: 20 november 2019

Fråga och svar

Är det särskilda grupper av de förtroendevalda som är särskilt utsatta?

Utsattheten skiljer sig åt beroende på typ av uppdrag och position:

  • Hel- och deltidspolitiker är mer utsatta jämfört med fritidspolitiker.
  • Ordförande och vice ordförande är mer utsatta än ledamöter och ersättare. Kvinnor med ordförandeposter utsätts i högre grad än män som är ordförande.
  • Kommunstyrelsen i högre grad än kommunfullmäktige.

Källa: PTU 2019

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!