Publicerad: 20 november 2019

Fråga och svar

Vilken är den vanligaste förövaren?

De förtroendevalda i Politikernas trygghetsundersökning 2018 så är det vanligaste svaret att förövaren är en man i åldern 45-64 år.

  • Av de förtroendevalda är det flest som uppfattar att deras förövare är en förargad medborgare (37 procent).
  • En större andel förtroendevalda kvinnorna (jämfört med förtroendevalda män) uppger att förövaren var en förargad medborgare.
  • En större andel av förtroendevalda män uppger att förövaren var en rättshaverist.

Källa: PTU 2019

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!