Publicerad: 18 december 2019

Riktlinjer vid hot, våld och trakasserier, Bengtsfors Färgelanda Mellerud

Kommunerna i Dalsland: Bengtsfors, Färgelanda och Mellerud, har deltagit i ett utvecklingsarbete tillsammans med SKR kring riktlinjer och handlingsplaner för att förebygga och hantera hat och hot mot förtroendevalda. Ta del av deras erfarenheter och material.

Kort intervju

Kommunerna i Dalsland, Bengtsfors Färgelanda och Mellerud, har tillsammans arbetat förebyggande kring hat och hot mot förtroendevalda. SKR har gjort en intervju med Tommy Johansson, förtroendevald i Mellerud. Följande två frågor ställdes:

Varför är det viktigt för er att arbeta med frågan om hat och mot förtroendevalda? Vilka lärdomar har ni fått från projektarbetet?

Kontakt vid frågor

Elisabet Lisa Niklasson, Beredskaps och säkerhetssamordnare
0528-56 72 12
elisabet.niklasson@fargelanda.se

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!