Publicerad: 16 december 2019

Riktlinjer, handlingsplaner, intervjuer

Varje kommun och region måste fastställa roller och ansvar när det gäller de förtroendevaldas säkerhet. Ett antal kommuner och regioner har fattat beslut om riktlinjer och handlingsplaner för att förebygga och hantera hat och hot mot förtroendevalda. Här kan du ta del av deras material.

Fakta

SKR har tillsammans med kommuner och regioner genomfört ett utvecklingsarbete under 2017 i syfte att stärka det systematiska arbetet för att förebygga och hantera hat och hot mot förtroendevalda. Arbetet är en del i en större satsning som regeringen medfinansierar fram till och med december 2019. SKR:s målsättning med utvecklingsarbetet är att:

  • minst 75 procent av kommuner och regioner har ett systematist arbete och en struktur för att kunna ge de förtroendevalda det stöd som krävs i deras demokratiska uppdrag,
  • förtroendevalda ska känna till de lokala rutiner och handlingsplaner.

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Projektledare
  • Lena Langlet
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!