Publicerad: 18 december 2019

Informationsmaterial - förebygga och hantera hat, hot och våld

Utöver riktlinjer och handlingsplaner, för att förebygga och förhindra oönskade händelser mot förtroendevalda, tar också kommuner och regioner fram olika typer av informationsmaterial som råd och stöd.

Trygghet och säkerhet för politiker och förtroendevalda i VGR - Valåret 2018

Den regionala säkerhetsenheten i regionen Västra Götaland, VGR, har i uppdrag att regionalt och i samverkan med andra aktörer hantera frågan om säkerhet och trygghet under valåret 2018. Målsättningen är att skapa trygghet för regionens politiker och förtroendevalda samt genom information, råd och stöd sträva efter att förebygga och förhindra oönskade händelser. I uppdraget ingår att vägleda politiker och förtroendevalda i regionen genom att ta fram informationsmaterial med mera.

Trygghet och säkerhet för förtroendevalda i VGR

Trygghet och säkerhet för förtroendevaldai VGR, broschyr

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Projektledare
  • Lena Langlet
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!