Publicerad: 19 maj 2020

Utvecklingsarbete: SKR:s modell för att förbygga hot och hat

SKR genomför ett utvecklingsarbete för hur kommuner och regioner kan arbeta systematiskt för att förebygga hot och hat mot förtroendevalda. Syftet är att skapa system och strukturer för att i ett tidigt skede verka förebyggande men också för att skapa lärande exempel.

Utveckling av SKR:s modell för förebyggande arbete i beslutsprocesser

Under 2019 startade ett nätverk där SKR tillsammans med Bodens kommun, Emmaboda kommun, Göteborgs stad, Malmö stad, Nacka kommun samt Västra Götalands regionen, prövade och utvecklade en modell för ett systematiskt förebyggande arbete.Modellen kan beskrivas i tre faser:

  1. Grundläggande förutsättningar med styrande dokument , värderingar, riktlinjer för samtalstonen.
  2. Att identifiera ärenden som kan utgöra en risk tidigt i beslutsprocessen.
  3. Att vidta åtgärder för att förebygga och förhindra hot, hat och våld mot förtroendevalda.

Inbjudan till utvecklingsarbete

Vi bjuder in till ett nytt nätverk för att fortsätta att utveckla SKR:s modell. SKR erbjuder kommuner och regioner att delta utvecklingsarbete under 2020-2021. Kommuner och regioner som vill medverka anmäler intresse fram till 28 augusti 2020. Under september kommer urval att ske via intervjuer.

Gör en intresseanmälan att delta i utvecklingsarbete (nytt fönster)

Exempel från tidigare nätverk

Lyssna till två förtroendevalda som berättar om varför de valt att stärka de förebyggande arbetet i fullmäktige för att förebygga hot, hat och våld mot förtroendevalda. Syftet är att stärka de förtroendevaldas förutsättningar i deras demokratiska uppdrag.

Sten Olof Johansson, vice ordförande i kommunstyrelsen i Emmaboda kommun, och Gunilla Grudeval-Steen, kommunalråd och ordförande i Brottsförebyggande rådet i Nacka kommun berättar i filmen.

Läng: 2.41 minuter.

Peter Toomar, regionutvecklare i Västra Götaland regionen, berättar kort om tankarna bakom den checklista och den metod de har påbörjat tillsammans med Malmö stad och Göteborgs stad.

Längd: 1.28 minuter.

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Projektledare
  • Martin Lidhamn
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!