Publicerad: 18 december 2019

Riktlinjer vid hot, våld och trakasserier, Nybro kommun

Nybro kommun har deltagit i ett utvecklingsarbete tillsammans med SKR kring riktlinjer och handlingsplaner för att förebygga och hantera hat och hot mot förtroendevalda. Ta del av deras erfarenheter och material.

Kort intervju

SKR har gjort en intervju med Christina Davidsson (C), förtroendevald, och Anna Wahledow Linde, tjänsteperson, i Nybro kommun. Följande två frågor ställdes:

Varför är det viktigt för er att arbeta med frågan om hat och mot förtroendevalda? Vilka lärdomar har ni fått från projektarbetet?

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!