Publicerad: 18 december 2019

Riktlinjer vid hot, våld och trakasserier, Filipstads kommun

Filipstads kommun har deltagit i ett utvecklingsarbete tillsammans med SKR kring riktlinjer och handlingsplaner för att förebygga och hantera hat och hot mot förtroendevalda. Ta del av deras erfarenheter och material.

Kort intervju

SKR har gjort en intervju med Marina Isaksson (S), förtroendevald och Michael Björklund, tjänsteperson, i Filipstads kommun. Följande två frågor ställdes:

Varför är det viktigt för er att arbeta med frågan om hat och mot förtroendevalda? Vilka lärdomar har ni fått från projektarbetet?

Vägledning och styrdokument

Observera att nedan dokument är endast utkast då underlagen ännu inte är beslutade.

Riktlinje vid hot, våld och trakasserier, Filipstads kommun (PDF, nytt fönster)

Utbildning för förtroendevalda inför valet 2018 (PDF, nytt fönster)

Kontakt vid frågor

Michael Björklund, Säkerhetssamordnare
Telefon direkt 0590-611 45
Telefon växel: 0590-61100
Michael.Bjorklund@filipstad.se

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!