Publicerad 23 mars 2021

Delta i pilotprojekt för ett bättre samtalsklimat på lokal nivå

SKR och medieinstitutet Fojo genomför ett pilotprojekt för att på lokal nivå verka för en positiv utveckling av det demokratiska samtalet.

Hur kan vi skapa ett bättre samtalsklimat och verka för att ingen tystnar?

SKR och medieinstitutet Fojo samarbetar med fyra kommuner i ett pilotprojekt där stöd ges i att genomföra workshops på lokal nivå där förtroendevalda och journalister kan mötas i ett konstruktivt samtal i syfte att tillsammans kunna bidra till utveckling av det lokala demokratiska samtalet i positiv riktning.

Målet är att gemensamt ta fram former för hur samarbetet kan ske för att tillsammans påverka utvecklingen i det demokratiska samtalet så att det blir mer respektfullt.

Ansvar och genomförande

Samtalet genomförs lokalt. SKR och Fojo fungerar tillsammans som samtalsledare samt bidrar med kunskap om respektive grupps utsatthet och situation.

Kommunen, regionen och lokal media bidrar med vilka som ska bjudas in, och står för lokal för samtalet samt eventuell förtäring.

Bakgrund till projektet - Att arbeta med demokrati

Under ett webbinarium 2019 samtalade förtroendevalda och journalister, som båda är grupper som utsätts för oacceptabelt hot, hat och våld. Samtalet handlade om hur företrädare för dessa, både var för sig, som gemensamt kan bidra till en samhällsdebatt utan hat och hot.

Filmen är 60 minuter lång.

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Utvecklingsledare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset