Publicerad: 3 juni 2020

Projekt för ett bättre demokratiskt samtal

SKR och medieinstitutet Fojo genomför ett pilotprojekt för att på lokal nivå verka för en positiv utveckling av det demokratiska samtalet.

Tiden för att göra en intressanmälan till projektet har gått ut. Det är fullsatt.

Hur kan vi skapa ett bättre samtalsklimat och verka för att ingen tystnar?

SKR och medieinstitutet Fojo erbjuder två till fyra kommuner att delta i ett pilotprojekt där man får stöd i att genomföra ett samtal på lokal nivå där förtroendevalda och journalister kan mötas i ett konstruktivt samtal.

Målet är att gemensamt ta fram former för hur samarbetet kan ske för att tillsammans påverka utvecklingen i det demokratiska samtalet så att det blir mer respektfullt.

Ansvar och genomförande

Samtalet genomförs lokalt. SKR och Fojo fungerar tillsammans som samtalsledare samt bidrar med kunskap om respektive grupps utsatthet och situation.

Kommunen, regionen och lokal media bidrar med vilka som ska bjudas in, och står för lokal för samtalet samt eventuell förtäring.

Bakgrund till projektet: att arbeta med demokrati – två perspektiv

Under ett webbinarium i april 2019 samtalade förtroendevalda och journalister, som båda är grupper som utsätts för oacceptabelt hot, hat och våld. Samtalet handlade om hur företrädare för dessa, både var för sig, som gemensamt kan bidra till en samhällsdebatt utan hat och hot.

Längd: 60 minuter

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Projektledare
  • Lena Langlet
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!