Publicerad: 5 februari 2020

Självcensur vid hot, hat och våld

När politiker påverkas i sitt beslutsfattande är det ett allvarligt hot mot vår demokrati. En fördjupad analys visar att var femte förtroendevald har någon gång censurerat sig själv. Det kan handla om att tveka inför ett beslut eller undvika att engagera sig i en specifik fråga.

Politikernas trygghetsundersökning PTU 2017 visade att:

  • var fjärde politiker har blivit utsatt för hat eller hot,
  • antalet förtroendevalda ökar som väljer att någon gång censurera sig själv - nästan 1 400 förtroendevalda,
  • 18,2 procent, har svarat att de någon gång under 2016 valt att censurerat sig själva.

Fördjupad analys

Utsatthet leder till att förtroendevalda väljer att censurera sig själva (PDF, nytt fönster)

Utifrån resultatet i PTU 2017 ville SKR öka kunskapen om de förtroendevalda som av olika anledningar väljer att censurera sig själva och beställde en fördjupad analys av Brottsförebyggande rådet, Brå. Undersökningen visar kortfattat:

Fler kvinnor än män väljer självcensur

Var femte förtroendevald uppger att de någon gång valt att censurera sig själv. Det är en högre andel kvinnor samt en högre andel förtroendevalda i åldersgruppen under 39 år som valt att censurera sig själva.

Deltids- och heltidspolitiker mer utsatta

  • Det är fler med deltids och heltidsuppdrag som någon gång valt att censurera sig själva, jämfört med fritidspolitiker.
  • Var fjärde deltids- och heltidspolitiker har censurerat sig själv. De som har en erfarenhet av att vara förtroendevalda mellan 2-10 år har högre andel som har valt självcensur.

Upprepade händelser gör att censuren stiger

Nästan var tredje förtroendevald som varit med om en händelse av utsatthet har också någon gång valt att censurera sig själv. Vid upprepade händelser av utsatthet stiger censuren ytterligare.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Projektledare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!