Publicerad: 15 september 2020

Exempel på förebyggande arbete mot hot och hat

Varje kommun och region måste fastställa roller och ansvar när det gäller de förtroendevaldas säkerhet till exempel i riktlinjer och handlingsplaner.

Etiska riktlinjer i Region Norrbotten

Ett antal kommuner och regioner har även valt att ta fram etiska riktlinjer för hur förtroendevalda ska bemöta varandra. Till exempel har Region Norrbotten beslutat om en uppförandekod för arbetet inom regionfullmäktige.

Policy och uppförandekod i Region Norrbotten (PDF, nytt fönster)

Förtroendevaldas trygghet i Uppsala kommun

Uppsala kommun har lagt fast att:

Alla förtroendevalda som har ett pågående uppdrag inom kommunkoncernen ska ha samma möjlighet till stöd som Uppsala kommuns medarbetare.

Uppsala arbetar bland annat med en lokal verktygslåda och genomför en lokal trygghetsundersökning bland de förtroendevalda. Undersökningen sker året innan och året efter val till kommunfullmäktige. Verktygslådan innehåller fem steg: vägledning, utbildning, stöd, uppföljning och utveckling.

Riktlinje om stöd och skydd till förtroendevalda, Uppsala

Förtroendevaldas säkerhet i Ängelholm

Ängelholms kommun värnar om den öppna demokratin och att förtroendevalda ska känna sig trygga och säkra i alla de sammanhang som de företräder i sitt demokratiska uppdrag.

Du kan ta del av ett exempel på en grundlig planering av processen för att undvika hot och hat mot de förtroendevalda. Det handlar om allt från riskbedömning, sätta samman en arbetsgrupp med mångsidig kompetens samt bygga en så kallad tidslinje för hela processen. I en film (1 minut och 15 sekunder) kan du höra säkerhetschef Jan Klauser berätta om hur processen planerades inför valet 2018.

Processplanering i samband med val i Ängelholms kommun (YouTube, nytt fönster)

Om förtroendevaldas säkerhet i Ängelholms kommun

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Projektledare
  • Lena Langlet
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!