Publicerad: 8 juni 2020

Exempel på förebyggande arbete mot hot och hat

Varje kommun och region måste fastställa roller och ansvar när det gäller de förtroendevaldas säkerhet till exempel i riktlinjer och handlingsplaner.

Våld och hot om våld är inte accepterat i Region Värmland

Region Värmland har antagit en riktlinje kring de förtroendevaldas trygghet. Den offentliga förvaltningen ska präglas av demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. Arbetet med att förebygga våld och hot om våld mot förtroendevalda ska ske systematiskt.

Riktlinjen riktar sig till förtroendevalda i Region Värmland och berör hantering av händelser som har skett i eller på grund av uppdraget i regionen.

Riktlinje i Region Värmland (PDF, nytt fönster)

Verktygslåda för förtroendevaldas trygghet i Uppsala kommun

Uppsala kommun har lagt fast att:

Alla förtroendevalda som har ett pågående uppdrag inom kommunkoncernen ska ha samma möjlighet till stöd som Uppsala kommuns medarbetare.

Riktlinje om stöd och skydd till förtroendevalda, Uppsala

Uppsala arbetar med en lokal verktygslåda och genomför bland annat en lokal trygghetsundersökning bland de förtroendevalda. Undersökningen sker året innan och året efter val till kommunfullmäktige. Verktygslådan innehåller fem steg - vägledning, utbildning, stöd, uppföljning och utveckling.

Etiska riktlinjer

Ett antal kommuner och regioner har även valt att ta fram etiska riktlinjer för hur förtroendevalda ska bemöta varandra.

Region Norrbotten har beslutat om en uppförandekod för arbetet inom regionfullmäktige.

Policy/uppförandekod i Region Norrbotten, (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Projektledare
  • Lena Langlet
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!