Publicerad: 3 juni 2020

Förebyggande arbete och exempel

Systematik lägger grunden för arbetet med att förebygga hot och våld mot förtroendevalda är att göra arbetet systematiskt. Här kan du ta del av undersökningar samt få exempel på förebyggande arbete som sker i kommuner och regioner.

Det är viktigt att stärka förutsättningarna för de förtroendevalda i deras demokratiska uppdrag. Ingen förtroendevald ska behöva stå ensam när de utsätts för hat, hot och våld i samband med att de utför uppdrag i demokratins tjänst.

Analys av styrande dokument i kommuner och regioner

Projekt för ett bättre demokratiskt samtal

Exempel på riktlinjer och handlingsplaner i kommuner och regioner

Utvecklingsarbete för att pröva/utveckla SKR:s modell att förbygga hot och hat

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Projektledare
  • Lena Langlet
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!