Publicerad 4 juli 2022

Hot, hat, våld mot förtroendevalda

Under 2022 fortsätter SKR att sprida kunskap och utbilda förtroendevalda samt tillsammans med kommuner och regioner utveckla det förebyggande arbetet mot hot, hat och våld. SKR samarbetar också med andra aktörer och tar fram förslag till åtgärder för att värna det demokratiska samtalet.

Aktuellt

Evenemang

Publikationer

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Utvecklingsledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR