Publicerad: 11 maj 2020

Mottagare av testamente - en dramatisering av ett verkligt fall

Du får ta del av en dramatisering av ett verkligt fall där en anställd blivit förmånstagare till ett testamente från en brukare. Dramatiseringen kan användas som underlag för diskussioner och arbete kring värderingar och etiska dilemman.

Natali Phalén, generalsekreterare och Stina Lif, marknadskommunikatör vid Institutet Mot Mutor, IMM samt Emil T. Jonsson, skådespelare medverkar i filmen. 

Längd: 3.58 minuter.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!