Publicerad: 10 mars 2020

Överenskommelse, vårdsektorn

En överenskommelse om samverkansformer mellan SKR, vård- och omsorgssektorn samt personlig assistans för att förebygga mutor och korruption har tecknats. Parternas gemensamma synsätt om korruption och mutor har tagits fram efter diskussioner med medlemmar.

Samverkansformer för att förebygga mutor och korruption, vårdsektorn (PDF, nytt fönster)

Överenskommelsen är ett gemensamt framtaget dokument mellan parterna Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Vårdföretagarna och Arbetsgivarföreningen KFO med stöd av Institutet Mot Mutor (IMM). Överenskommelsen gäller för verksamhet som vård, omsorg och personlig assistans som bedrivs enligt:

 • hälso- och sjukvårdslagen (HSL),
 • socialtjänstlagen (SOL),
 • lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS),
 • den kan också omfatta vård enligt annan lag.

Till Överenskommelsen skapar en ram för alla som verkar inom sektorn (till exempel anställda, biståndshandläggare, beslutsfattare, myndighetsutövare, ägare till verksamheter och enskilda) så att dessa kan agera och mötas i enlighet med lagar och undvika att hamna i situationer där osäkerhet om vad som är tillåtet uppstår.

Målsättningen med överenskommelsen är att ge praktisk hjälp för alla aktörer i sektorn att göra rätt genom exempel och etisk vägledning. En förhoppning är att dokumentet ska användas som underlag för diskussioner och arbete kring värderingar och etiska dilemman.

Det här innehåller överenskommelsen

 • Grundläggande principer och riktlinjer
 • Praktiska exempel
 • Otillåtna förmåner
 • Frågor – om du blir erbjuden något
 • Checklista – att förebygga korruption
 • Gällande lag

Om överenkommelsen

I filmen ger Stina Lif, marknadskommunikatör vid IMM, dig en översikt om vad som står i överenskommelsen och hur den kan användas. Bakgrunden till överenskommelsen och dess övergripande delar beskrivs också i filmen.

Därför behövs en överenskommelse inom vård, omsorg och personlig assistans

Varför behövs det en överenskommelse inom vård, omsorg och personlig assistans? Har du blivit erbjuden en gåva på ditt arbete, eller blivit utsatt för en situation som du inte riktigt vet hur du ska hantera? Filmen om överenskommelsen är till hjälp för dig att förstå och agera.

Informationsansvarig

 • Cecilia Berglin
  Handläggare
 • Ann Sofi Agnevik
  Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!