Publicerad: 20 oktober 2020

Mot mutor och jäv - för dig som är verksam inom kommun eller region

Medborgarnas förtroende för den offentliga förvaltningen fordrar att de som verkar i denna inte låter sig påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i sitt arbete och uppdrag. Vår förhoppning är att detta stödmaterial ska stimulera till givande diskussioner på din arbetsplats.

  • Hur du kan resonera och agera när du stöter på frågor om mutor eller jäv?
  • Vad är ”korrupt beteende”?
  • Var går gränsen för muta eller jäv?
  • Vad kan man göra? Vad kan man inte göra?

Lagen ger oss inte alltid så tydliga anvisningar. Ett personligt ansvarstagande och den egna förmågan att göra etiska val måste många gånger ta vid.

Finansdepartementet och SKR har tagit fram en vägledning som ger dig en förklaring till hur lagen ser på mut- och jävssituationer. Den innehåller även några exempel på rättsfall.

Vägledning om mutor och jäv för offentligt anställda, Regeringen

Jäv - en film om etiska dilemman

I filmen befinner sig skådespelaren i en roll som nyvald politiker där olika situationer och etiska dilemman dyker upp i uppdraget. Materialet är tänkt som ett diskussionsunderlag för samtal om frågor kring jäv, mutor och korruption och kan användas som underlag vid lokala utbildningar.

I slutet av filmen kommenterar Ann Sofie Agnevik, förbundsjurist vid SKR, filmens innehåll.

Filmens längd är 4 minuter och 42 sekunder, textningen startar automatiskt efter 6 sekunder.

Reflektera kring etiska dilemman som du kan ställas inför i ditt arbete.

Gör en informell övning kring etiska dilemman

Informationsansvarig

  • Cecilia Berglin
    Handläggare
  • Ann Sofi Agnevik
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!