Publicerad 8 januari 2024

Mot mutor och jäv - dilemmaövningar och vägledning

Som underlag för diskussioner på arbetsplatsen finns det övningar i etiska dilemman kring frågor som jäv, mutor och korruption. SKR och Finansdepartementet har tillsammans tagit fram en vägledning inom ämnet.

Vägledning om mutor och jäv

Finansdepartementet och SKR har tagit fram en vägledning som ger dig en förklaring till hur lagen ser på mut- och jävssituationer. Den innehåller även några exempel på rättsfall.

Vägledning om mutor och jäv för offentligt anställda

Lagen ger oss inte alltid så tydliga anvisningar. Ett personligt ansvarstagande och den egna förmågan att göra etiska val måste många gånger ta vid.

  • Hur du kan resonera och agera när du stöter på frågor om mutor eller jäv?
  • Vad är ”korrupt beteende”? Var går gränsen för muta eller jäv?
  • Vad kan man göra? Vad kan man inte göra?

Dilemmaövningar

För att upprätthålla medborgarnas förtroende och tilltron till demokratin är det viktigt att du som förtroendevald eller medarbetare inom kommun och region agerar korrekt. SKR har tagit fram en utbildning som som ett stöd för kommuner och regioner att "navigera rätt" och undvika olämpligt eller korrupt beteende.

Dilemmaövningar kring korruption

Jäv - om etiska dilemman

I filmen befinner sig skådespelaren i en roll som nyvald politiker där olika situationer och etiska dilemman dyker upp i uppdraget. Materialet är tänkt som ett diskussionsunderlag för samtal om frågor kring jäv, mutor och korruption och kan användas som underlag vid lokala utbildningar.

I slutet av filmen kommenterar Ann Sofi Agnevik, förbundsjurist vid SKR, filmens innehåll. Den är 4 minuter och 42 sekunder.

Informationsansvarig

  • Cecilia Berglin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.