Publicerad: 5 oktober 2020

Exempel på fullmäktiges program

Fullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program för uppföljning av privata utförare. Du kan ta del av några exempel på program som kommuner och regioner har arbetat fram.

Informationsansvarig

  • Lars Kolmodin
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!