Publicerad: 15 juni 2020

Exempel på fullmäktiges program

Fullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program för uppföljning av privata utförare. Du kan här ta del av exempel från kommuner och regioner. Flertalet är från förra mandatperioden och har ännu inte uppdaterats till denna mandatperiod.

Du kan här ta del av exempel på program som kommuner och regioner har arbetat fram.

Vellinge kommun 2020-2023 (PDF, nytt fönster)

Täby kommun 2019-2020 (PDF, nytt fönster)

Växjö kommun 2019-2022 (PDF, nytt fönster)

Region Uppsala: se sidan 201 i dokumentet (PDF, nytt fönster)

Västra Götalandsregionen - policy för styrning (PDF, nytt fönster)

Ta också del av erfarenheter från kommuner och regioners arbete med att införa programmen. Dessa filmer är inspelade förra mandatperioden varför begreppet landsting förekommer i materialet.

Region Värmland

Lars Gohde, berättar om fullmäktiges roll och erfarenheter från första uppföljningen. Han berättar också hur fullmäktiges program för uppföljning av privata utförare togs fram i regionen.

Region Uppsala

Nina Anundsson, berättar om erfarenheterna från att implementera fullmäktiges program för uppföljning av privata utförare i förvaltningarna.

Södertälje kommun

Roger Svanborg, tidigare i Södertälje kommun, berättar hur fullmäktiges program för uppföljning av privata utförare togs fram i kommunen. Roger betonar betydelsen av att programmet hänger ihop med annan styrning i kommunen.

Informationsansvarig

  • Lars Kolmodin
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!