Publicerad: 28 november 2019

Förtroendevalda i Sveriges län

Vilka är våra förtroendevalda politiker? Vad utmärker de lokala politikerna, i en kommun jämfört med grannkommunen eller jämfört med ett landsting eller region? Hur nöjda är invånarna med den kommunala verksamheten? SKR ger dig bilden.

Sidan kommer att uppdateras maj - juni 2020 med ny information om de förtroendevalda i Sveriges län.

Lokalpolitiker i Sverige 2016

SKR:s 21 rapporter beskriver vad som utmärker de lokala politikerna i länen. Fakta är baserad på Statistiska centralbyråns statistik (SCB).

Rapporter: Vilka är lokalpolitikerna per län

Kort om förtroendevalda

Det kan finnas stor variation i vad som utmärker en förtroendevald i en kommun jämfört med grannkommunen eller en region jämfört med ett annat.

Den sammantagna bilden visar att Sveriges kommuner består av 96 procent fritidspolitiker. Motsvarande siffra i landstingen är 93 procent. Det innebär att de allra flesta har uppdraget som politiker vid sidan av ordinarie arbete eller studier.

År 2015 var det totala antalet förtroendevalda i kommunerna cirka 36 800, en minskning med cirka tre procent jämfört med tidigare mandatperiod. Antalet förtroendevalda i landstingen var drygt 4 400 personer, en minskning med nästan fem procent jämfört med föregående mandatperiod.

Andelen kommuner med jämn könsfördelning har ökat.

I totalt 229 av landets 290 kommuner är andelen kvinnliga förtroendevalda högre än 40 procent, vilket är en ökning med 21 kommuner sedan år 2011.

 

Var tionde förtroendevald är småbarnsförälder och nästan lika stor andel är utrikesfödd eller ung i åldern 18-29 år.

Unga är dock underrepresenterade i förhållande till befolkningen. Det finns även en tydlig trend i att förtroendevalda i kommuner och landsting blir allt äldre.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Björn Kullander
    Handläggare
  • Martin Lidhamn
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!