Publicerad: 27 november 2019

Webbinarier om hot, hat och våld mot förtroendevalda

Sveriges Kommuer och Regioner (SKR) genomför en satsning inom hat, hot och våld mot förtroendevalda kvinnor och män. Vi har genomfört ett antal webbinarier som du kan se i efterhand.

Att arbeta med demokrati – två perspektiv

SKR har liksom Medieinstitutet Fojo ett uppdrag att arbeta förebyggande när det gäller det hat och hot som drabbat politiker respektive journalister i Sverige idag. Under ett samtal mellan mellan förtroendevalda och journalister konstaterades bland annat att förtroendevalda och journalister båda är grupper som utsätts för oacceptabelt hot, hat och våld.

Samtalet handlade även om huruvida företrädare för dessa demokratibärande grupper gemensamt och var för sig kan bidra till en samhällsdebatt utan hat och hot. Kan de med respekt för varandras uppdrag verka för en positiv utveckling av det demokratiska samtalet?

Anmäl alltid hot, hat och våld

SKR har tillsammans med Polismyndigheten och Brottsoffermyndigheten tagit fram skriften Anmäl alltid hot, hat och våld – det handlar om demokratin. Vi samtalade om rättsfall där förtroendevalda har anmält händelser av hot, hat och våld och där rättsprocesserna har lett fram till att gärningspersonerna har dömts. Anmälan utgör alltid grunden för en fällande dom.

Skrift: Anmäl alltid hot, hat och våld

Ansvar och roller

Hur bibehålls trygghet och hur gör man det möjligt för en förtroendevald att verka i sitt demokratiska uppdrag även under perioder av utsatthet? I webbinariet diskuteras ansvar och roller när en förtroendevald blir utsatt för hot, hat och våld. Gäster i studion är Jan Klauser säkerhetschef i Ängelholm, Maria Agge vid Polismyndigheten och Anna-Karin Jonsson biträdande säkerhetschef vid Riksdagen.

Direkt stöd till förtroendevalda som utsätts för hot och hat

Webbinariet handlar om att förbereda sig för vilket stöd som ska ges till de förtroendevalda när de blir utsatta. Gäster i studion är Peder Englund, säkerhetschef i Borås stad och Agneta Peterson vid Falck Academy.

Att möta digitalt hat

Det finns en förskjutning i tonen av det demokratiska samtalet, inte minst i de sociala medierna. Hot- och hatfulla uttryck mot förtroendevalda blir allt vanligare. Gäster i studion är Fredrik Konnander från MSB som pratar om informationspåverkan, Johanna Davide från Vaxholms kommun som varit med och startat ”Fråga Vaxholms politiker” på Facebook, samt Lisa Kaati från FOI som forskat kring Digitalt hat.

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Projektledare
  • Greta Berg
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!