Publicerad: 21 januari 2021

Politisk styrning

Kommuner och regioner är politiskt styrda organisationer där förtroendevalda har ansvar för beslut inom ett stort antal områden. SKR ger stöd i kommuner och regioners utveckling av den politiska styrningen både på system- och individnivå.

Fyra kvinnor - vilka är: Kristine Hästmark, Emilie Orring, Inga-Lill Andersson, Susanne Andersson och Åsa Wiklund Lång.

Intervjuer och sammanfattning av SKR:s samtal med styrelseordföranden i kommuner och regioner om deras strategi att styra och leda i krisen samt erfarenheter och utmaningar.

Tre deltagare som sitter i rad bredvid varandera i en hörsal. Det är två kvinnor och en man.

Systematik lägger grunden för arbetet med att förebygga hot och våld mot förtroendevalda. Ta del av undersökningar och exempel.

Aktuellt

Kurser och konferenser

Publikationer

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!