Publicerad: 20 december 2019

Nyhetsbrev demokrati, ledning, styrning

SKR producerar följande nyhetsbrev inom ämnena demokrati, ledning och styrning.

Prenumerera

Barnets rättigheter
Demokrati
EU och internationellt
Konkurrens och valfrihet
Kvalitet och resultat
Medborgardialog
Revision
Upphandlingsrätt
E-post:

Namn:

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!