Publicerad: 7 september 2020

Regionala konferenser under 2021 och 2022

SKR arrangerar regionala konferenser i landets regioner och samlar förtroendevalda, tjänsterpersoner och andra aktörer för att stärka det kommunala och regionala arbetet med att stärka människors förutsättningar att delta och vara delaktiga.

SKR kommer att bjuda in till regionala kunskaps- och inspirationskonferenser i landets regioner under 2021 och 2022.

  • Konferenserna ska förmedla den senaste kunskapen från myndigheter, forskning och organisationer om strategier, arbetssätt och metoder som kan användas för att utveckla och stärka demokratin lokalt och regionalt.
  • De ska också behandla demokratins aktuella tillstånd, utmaningar och möjligheter samt ta sin utgångspunkt i de lokala och regionala förutsättningarna.

Mer information om konferenserna publiceras under hösten 2020.

Informationsansvarig

  • Martin Lidhamn
    Handläggare
  • Lena Langlet
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!