Publicerad: 19 januari 2021

Regionala konferenser under 2021 och 2022

Under 2021 samlar SKR företrädare från kommuner och regioner samt aktörer inom civila samhället till konferenser runt om i landet för att diskutera hur vi tillsammans kan uppnå en uthållig demokrati med stärkta förutsättningar för deltagande och delaktighet.

Vid konferensen lyfts den senaste kunskapen från forskning och om strategier och metoder som kan användas för att utveckla och stärka demokratin lokalt och regionalt. Dialog förs sedan kring tankar, idéer och fortsatta insatser.

Första tillfället för dessa viktiga möten är i Leksand den 26 januari. Just detta datum har spelat en viktig roll i historien för demokratins genombrott då Sveriges Riksdag denna dag 1921 fattade grundlagsbeslutet om kvinnlig rösträtt.

Med anledning av rådande pandemi kommer vårens konferenser att arrangeras digitalt.

Följande datum är planerade under våren 2021:

  • Leksand 26 januari
  • Bjurholm 11 februari
  • Piteå 17 mars

Informationsansvarig

  • Martin Lidhamn
    Handläggare
  • Lena Langlet
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!