Publicerad: 21 september 2020

Demokratiutmärkelse för skolklasser 2020 - 2021

SKR utlyser en Demokratiutmärkelse för skolklasser. Högstadieskolor och gymnasier erbjuds att utarbeta förslag på hur demokratin kan stärkas och utvecklas för framtiden. Lärare och elever kan ta del av en animerad film som berättar mer om Demokratiutmärkelsen och varför den tagits fram.

Intresseanmälan för att delta i skolutmärkelsen

Skolor kan redan nu anmäla sitt intresse att delta i Demokratiutmärkelsen genom att fylla i ett kort formulär. Förslagen kan sedan lämnas in skriftligen till SKR fram till den 1 mars 2021. Ytterligare information får du genom att göra en intresseanmälan.

Börja med att se filmen OM varför ni ska vara med i skolutmärkelsen!

Intresseanmälan Demokratiutmärkelsen (nytt fönster)

Var med och utveckla demokratin – en demokrati för alla

I en animerad ger SKR information om demokratiutmärkelsen och hur skolelever kan engagera sig för att delta i utmärkelsen. Den ger er en kort historisk inblick i demokratins utveckling. Ni får veta mer om:

 • vad direkt- och representativ demokrati är,
 • rösträttens historia och att rösta,
 • lokalt självstyre – om regioners- och kommuners ansvar,
 • vad riksdagen beslutar om,
 • om utmärkelsen, och sist men inte minst
 • varför SKR och regeringen firar demokratin!

Filmens längd är 5 minuter och 10 sekunder.

Om utmärkelsen - fokus på demokratin i kommuner och regioner

Hur ska vi göra för att hålla demokratin levande och få den att förbättras de närmaste 100 åren? Hur ska alla känna sig delaktiga? Hur ska vi kunna utveckla demokratin?

Elever i högstadieskolor och gymnasium kan lämna förslag på hur de tycker demokratin skulle kunna utvecklas i sin region eller i sin kommun. Förslagen kan vara smala och beröra specifika frågeställningar, eller breda och systemövergripande. Men fokus i förslagen ska särskilt vara på den nära demokratin i kommuner och regioner.

Priscermoni och spridning av förslag

En jury kommer att välja ut några utmärkande förslag som kommer att spridas i olika kanaler via SKR. Dessa förslag får också ett särskilt uppmärksammande på Sveriges Skolriksdag och Demokratidagen under 2021 i Stockholm.

Här kommer klassrepresentanter att få möjlighet att presentera sina förslag.

Informationsansvarig

 • Martin Lidhamn
  Handläggare
 • Lena Langlet
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!