Publicerad 25 augusti 2021

Samverkan för uthållig demokrati

SKR arrangerar konferenser i landet med syfte att stärka människors förutsättningar för delaktighet. Högstadieskolor och gymnasier bjuds in att ta fram förslag på hur demokratin kan stärkas och utvecklas för framtiden. En utmärkelse för skolklasser kommer att delas ut 2022.

Demokratin firar 100 år - därför har en överenskommelse tecknats

SKR och regeringen ingått en överenskommelse. Den svenska demokratin firar 100 år vilket uppmärksammas i hela landet. I filmen berättar SKR:s ordförande Anders Knape och Kultur- och demokratiminister Amanda Lind om varför överenskommelsen (ÖK) har tecknats mellan SKR och regeringen där målsättningen med ÖK att uppnå en uthållig demokrati med stärkta förutsättningar för deltagande och delaktighet.

Den svenska demokratin står på en stabil grund med starkt stöd i befolkningen, högt valdeltagande och välfungerande rättssäkra institutioner. Men demokratin kan aldrig tas för given och har utmaningar som ett demokratiskt utanförskap där människor varken deltar eller känner sig delaktiga i demokratin, ett hårdnat debattklimat med förändrade förutsättningar för det demokratiska samtalet och mer synliga antidemokratiska aktörer som använder sitt våldskapital för att skrämma till tystnad.

Regionala konferenser och en demokratiutmärkelse

Inom ramen för ÖK bjuder SKR in till regionala konferenser under 2021-2022. Dessutom erbjuder SKR högstadieskolor och gymnasier att utarbeta förslag på hur demokratin kan stärkas och utvecklas för framtiden. En Demokratiutmärkelse för skolklasser kommer att genomföras under 2020-2021.

Filmen är 3 minuter och 7 sekunder lång.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Martin Lidhamn
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR