Publicerad: 28 januari 2020

Nätverk civilsamhälle

SKR erbjuder ett nätverk för tjänstepersoner som arbetar med att stärka och utveckla kommunens eller regionens samverkan med civilsamhället. Nätverket är öppet för nya deltagare under tiden 2018 - 2022.

Du som tjänsteperson får ta del av forskning inom området, goda exempel, får möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra samt stöd i det lokala utvecklingsarbetet genom expert- och kollegiestöd.

Om du vill delta i nätverket kontakta Malin Svanberg.

Informationsansvarig

  • Lena Langlet
    Handläggare
  • Anders Nordh
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!