Publikationer medborgardialog, delaktighet

Ladda ner, läs eller beställ SKR:s olika publikationer inom medborgardialog, delaktighet.

Här hittar du publikationer från 2015 och framåt. Äldre publikationer finns i SKR:s webbutik.

SKL:s webbutik