Publicerad: 10 december 2020

Utveckla samhällskontrakt

SKR driver ett utvecklingsprojekt med utgångspunkt i Agenda 2030 och mänskliga rättigheter. Medverkande kommuner prövar att utveckla lokala överenskommelser utifrån rättigheter, skyldigheter och delaktighet för en hållbar utveckling tillsammans med aktörer i lokalsamhället.

Projekt 2020-2021

Runt om i världen ser vi en utveckling där medborgardialoger används för att utveckla lokala samhällskontrakt (så kallade charters). Berörda samhällsaktörer involveras i dialoger för att genom samarbete och partnerskap utveckla ett gott samhälle att leva och bo i. Aktörer som deltar kan vara medborgare, civilsamhälle, universitet, näringsliv och andra myndigheter. Dessa lokala överenskommelser har till syfte att motverka konflikter och segregation och förbättra förutsättningarna för samexistens genom ett starkt lokalsamhälle.

Upplägg, tidplan och deltagande kommuner

SKR:s projekt pågår från september 2020 till december 2021. Deltagande kommuner har ett politiskt beslut om deltagande, en processledare och en styrgrupp som består av ledande tjänstepersoner och förtroendevalda.

De fyra kommunerna som deltar i nätverket är Forshaga, Piteå, Uppsala och Örnsköldsvik. Målet är att kommunerna genom ett rättighetsbaserat arbetssätt via medborgardialog prövar och utvecklar modeller för framtagandet av ”samhällskontrakt” som strävar efter att nå mål i Agenda 2030. Målet är också att tillsammans med olika samhällsaktörer skapa ett mer hållbart samhälle.

SKR erbjuder projektet stöd i arbetet som innefattar utbildning och kunskapsuppbyggnad, processtöd och bollplank. Deltagande kommuner åtar sig att genomföra dialoger med berörda samhällsaktörer och utveckla samhällskontrakt med fokus på Agenda 2030 och mänskliga rättigheter.

Gällande datum 2020-2021

 • Uppstartsträff: 4 september 2020 (digitalt möte)
 • Nätverksträff 1: 5 november 2020
 • Nätverksträff 2: 11 februari 2021
 • Nätverksträff 3: 4 maj 2021
 • Nätverksträff 4-5: är inte datum fastställda

Informationsansvarig

 • Lena Langlet
  Handläggare
 • Cecilia Ramqvist
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!