Publicerad: 11 juni 2020

Utveckla samhällskontrakt

Ett utvecklingsnätverk med utgångspunkt i Agenda 2030 och mänskliga rättigheter. SKR bjuder in kommuner som vill pröva att utveckla lokala överenskommelser utifrån rättigheter, skyldigheter och delaktighet för en hållbar utveckling tillsammans med aktörer i lokalsamhället.

Runt om i världen ser vi en utveckling där medborgardialoger används för att utveckla lokala samhällskontrakt (så kallade charters).

Berörda samhällsaktörer involveras i dialoger för att genom samarbete och partnerskap utveckla ett gott samhälle att leva och bo i. Aktörer som deltar kan vara medborgare, civilsamhälle, universitet, näringsliv och andra myndigheter.

Dessa lokala överenskommelser har till syfte att motverka konflikter och segregation och förbättra förutsättningarna för samexistens genom ett starkt lokalsamhälle.

Intresseanmälan

 • Projektet pågår mellan september 2020 till och med december 2021.
 • Deltagande kommuner ska ha ett politiskt beslut om deltagande. Kommunen ska också utse en processledare och en styrgrupp som består av ledande tjänstepersoner och förtroendevalda.
 • Vid många anmälningar kommer SKR göra ett urval av deltagande kommuner.

Gör din anmälan att delta i utvecklingsnätverk (nytt fönster)

Mål och målgrupp

Målet för nätverket är att deltagande kommuner genom ett rättighetsbaserat arbetssätt via medborgardialog prövar och utvecklar modeller för framtagandet av ”samhällskontrakt” som strävar efter att nå mål i Agenda 2030. Målet är också att tillsammans med olika samhällsaktörer skapa ett mer hållbart samhälle.

Målgruppen är kommuner som är intresserade att utveckla samhällskontrakt tillsammans med olika aktörer i samhället.

Upplägg och tidplan

SKR erbjuder stöd i arbetet som innefattar utbildning och kunskapsuppbyggnad, processtöd och bollplank. Deltagande kommuner åtar sig att genomföra dialoger med berörda samhällsaktörer och utveckla samhällskontrakt med fokus på Agenda 2030 och mänskliga rättigheter.

Datum 2020-2021

 • Uppstartsträff: 4 september 2020 (digitalt möte)
 • Nätverksträff 1: 5 november 2020
 • Nätverksträff 2: 11 februari 2021
 • Nätverksträff 3: 4 maj 2021
 • Nätverksträff 4-5: är inte datum fastställda

Kostnad

SKR tar inte ut kostnad för kommuner att delta i nätverket. Deltagande kommuner bekostar egna resor och eventuella övernattningar.

Informationsansvarig

 • Lena Langlet
  Handläggare
 • Cecilia Ramqvist
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!