Publicerad: 16 december 2019

Nätverk om verksamhetsresultat inom medborgaradialog

Ett nätverk av kommuner har under 2018-2019 utforskat hur arbetet på strategiska nivå avseende medborgardialog kring verksamhetsresultat kan se ut. Dokumentationen kommer att publiceras under 2020.

Ambitionen har varit att de deltagande kommunerna skulle få en tydlig bild av vilka mått och resultat som är särskilt intressanta för medborgare att ta del av men även pröva medborgardialoger kring mått och resultat.

Råd och tips

SKR arbetar med dokumentationen av projektet. Redan nu kan du ta del av några råd och erfarenheter som de deltagande kommunerna lyft fram:

 • Det är svårt att sprida information om verksamhetsresultat till en allt för bredd målgrupp.
  • Fundera över vilken är er målgrupp.
  • Vad vill ni uppnå med informationen och dialogen kring verksamhetsresultat?
  • Vilken metod är lämplig att använda?
  • Vilka kanaler ska ni använda?
 • Informera och för dialog kring verksamhetsresultat i samband med redan pågående processer.
 • Vill man skapa dialog måste det grundas i en reell frågeställning.
 • Var modiga och våga möta medborgarna i en dialog kring verksamhetsresultat!
 • Avsätt tid och resurser.

Informationsansvarig

 • Anders Nordh
  Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!