Publicerad: 24 juni 2020

Nätverk tjänstepersoner med ansvar för att utveckla medborgardialogen

SKR erbjuder ett professionsnätverk för tjänstepersoner som har ett särskilt ansvar för att hantera och utveckla system för medborgardialog. Nätverket pågår under tiden 2018 - 2022.

Du som tjänsteperson får ta del av forskning inom området, goda internationella och nationella exempel, får möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra samt stöd i det lokal utvecklingsarbetet genom expert- och kollegiestöd.

Nätverket är öppet för dig som önskar delta under perioden 2019-2022 och träffas fysiskt två gånger per år därutöver erbjuder vi webbinarier inom olika teman.

Om du vill delta i nätverket kontakta Anders Nordh.

Informationsansvarig

  • Anders Nordh
    Handläggare
  • Lena Langlet
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!