Publicerad: 9 augusti 2019

Nätverk tjänstepersoner med ansvar för att utveckla medborgardialogen

Ett professionsnätverk för tjänstepersoner som har ett särskilt ansvar för att hantera och utveckla system för medborgardialog. Nätverket pågår under tiden 2018 - 2022.

Du som tjänsteperson får ta del av forskning inom området, goda internationella och nationella exempel, får möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra samt stöd i det lokal utvecklingsarbetet genom expert- och kollegiestöd.

Nätverket är öppet för dig som önskar delta under perioden 2019-2022 och träffas fysiskt två gånger per år men kommer också att erbjudas webbinarier inom olika teman.

Informationsansvarig

  • Lena Langlet
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!