Publicerad: 16 december 2020

Nätverk tjänstepersoner med ansvar för att utveckla medborgardialogen

Välkommen att delta i ett professionsnätverk för tjänstepersoner som har ett särskilt ansvar för att hantera och utveckla system för medborgardialog.

Nätverket är ett professionsnätverk där du som tjänsteperson får ta del av forskning inom området, internationella och nationella exempel, får möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra samt stöd i det lokal utvecklingsarbetet genom expert- och kollegiestöd.

Med anledning av den rådande situationen erbjuder vi digitala nätverksträffar och kompletterande webbsändningar under 2021 tills annat meddelas.

Årsavgiften för deltagande i nätverket är 900 kronor exklusive moms per år och person, avgiften faktureras under januari 2021.

Erbjudande för 2021

 • Två heldags nätverksmöte per år. Mötena genomförs digitalt till dess att förutsättningarna för fysiska möten ändras.
 • Tillgång till ett digitalt samarbetsrum för nätverkets deltagare.
 • En digital webbsändning per månad under januari till juni respektive september till
  december, webbsändningarna är gemensam för de tre nätverken och är på ca 1 timme.

Observera att platsen kan överlåtas till annan person i samma organisation.

Första nätverksträffen 2021 sker onsdag den 10 februari och kommer att ske digitalt via ZOOM.

Program och länk till zoom-mötet skickas ut i januari.

Anmälan

Anmälan nätverket för tjänstepersoner med ansvar för att utveckla medborgardialogen

Informationsansvarig

 • Anders Nordh
  Handläggare
 • Lena Langlet
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!